Bölüm Başkanından

Bölümdeki tüm arkadaşlarım adına bölümümüzü araştırmaya hoş geldiniz! TED Üniversitesi Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Bölümü lisans düzeyinde Rehberlik ve Psikolojik Danışma Programını yürütmektedir. Üst standartlarda bir eğitim anlayışıyla ve bilimsel bilgi birikimine bağlılıkla hocalarımız öğrencilere çeşitli ortamlarda Rehberlik ve Psikolojik Danışma hizmeti sunacak beceri ve bilgi ve deneyimler sağlamaktadır. Dersler öğrencilerin kişisel bilgi ve becerilerini geliştirmelerine de yardımcı olmaktadır. Eğitimin İngilizce olarak yürütüldüğü programımızda uygulama fırsatlar ve çeşitli etkinlikler yoğunluktadır. Ayrıca bölümde çeşitli araştırmalar yürütülmekte ve bilgi paylaşımına katkıda bulunulmaktadır.

Prof. Dr. Figen Çok