Psikolojik Danışman Eğitimcilerinin PDR Öğrencilerinin Kişisel Eğilimleri Hakkındaki Görüşleri

Tarih: 
Salı, 08 Ekim 2013
Başlangıç zamanı: 
14:00
Konum: 
116 No'lu Sınıf

 

PSİKOLOJİK DANIŞMAN EĞTİMCİLERİNİN PDR ÖĞRENCİLERİNİN KİŞİSEL EĞİLİMLERİ HAKKINDAKİ GÖRÜŞLERİ

Bu seminerde, TEDÜ Eğitim Fakültesi Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Bölümü öğretim üyelerinden Yrd. Doç.Dr. Aslı Bugay, Türkiye’deki Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik eğitimi veren akademisyenlerin, psikolojik danışman adaylarında hangi kişisel eğilimlerin/akademik olmayan özelliklerin olması gerektiğine ilişkin görüşlerini incelediği araştırmasını paylaşacaktır.

Seminer, herkesin katılımına açıktır.

Tarih: 8 Ekim 2013 Salı
Saat: 14.00 - 16.00
Yer: TEDÜ 116 No'lu Sınıf