Aslı Bugay 12. Ulusal Psikolojik Danışma ve Rehberlik Kongresi ve 2013 IAC Konferansı’na Katıldı

Yrd. Doç. Dr. Aslı Bugay

 

Yrd. Doç. Dr. Aslı Bugay, 08-11 Eylül 2013 tarihleri arasında Boğaziçi Üniversitesinde düzenlenen "12. Ulusal Psikolojik Danışma ve Rehberlik Kongresi" ve "2013 Uluslararası Danışmanlık Derneği (IAC) Konferansı"na katılarak “Psikolojik Danışman Eğitimcilerinin Öğrencilerin Kişisel Eğilimleri Hakkındaki Görüşleri”, “Ruminasyon ile Depresyon Arasındaki İlişkide Üst-duyguların Aracı Rolü” ve “Eşli Ruminasyon Ölçeğinin Türkçe Uyarlama Pilot Çalışması” başlıklı üç farklı sözel bildiri sundu.