Prof. Dr. Nilüfer Voltan Acar'ın 3 kitabı yeniden basılmıştır.

TED Üniversitesi Eğitim Bilimleri Bölümü, Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Anabilim Dalı Bölüm Başkanı Prof. Dr. Nilüfer Voltan Acar'ın üç kitabı yeniden basılmıştır. "Yeniden Terapötik İletişim" 14., "Grupla Psikolojik Danışma İlke ve Teknikleri" 13., "İnsan İlişkileri İletişim" ise 7. baskısını yapmıştır.

Perşembe, 24 Mayıs, 2018 - 10:45