Önkoşullu Dersler

  • GPC 382 Mesleki Rehberlik ve Danışma Uygulaması/ Practicum in Career Guidance and Counseling dersini alabilmek için koşullar:
    • Önkoşul dersi olan GPC 311 Mesleki Rehberlik ve Danışma (Career Guidance and Counseling) dersini almış ve FX ile (devamsızlıktan) kalmamış olma şartı aranmaktadır.

 

  • EDU 200 Okullarda Gözlem/ Observation in Schools dersi, RPD programında yalnızca güz döneminde alınabilir.  İlköğretim bölümünde açılan aynı kodlu ve adlı dersi alamazlar.

 

  • GPC 481 Bireyle Psikolojik Danışma Uygulaması/ Field Practice in Individual Counseling dersini alabilmek için koşullar:
    • GPC 322 Psikolojik Danışma İlke ve Teknikleri/ Principles and Techniques of Counseling dersini almış ve FX ile (devamsızlıktan) kalmamış olma şartı aranmaktadır.

 

  • GPC 482 Rehberlik ve Psikolojik Danışma Alan Çalışması/ Field Practice in Guidance and Counseling dersini alabilmek için koşullar:
    • GPC 332 Grupla Psikolojik Danışma/ Group Counseling dersini almış ve FX ile (devamsızlıktan) kalmamış olma şartı aranmaktadır.