Projeler

Filtrele
Proje Sponsor Destek Üni. Payı TEDÜ Yazar
TÜBİTAK Projesi 109K559 “Türkiye'de Ergenlerin Psikososyal Gelişimi: Profil ve Destek Çalışması”. Başlangıç tarihi: 15.03.2010 Bitiş: 15.07.2012. Proje Danışmanı. Araştırma Grubu: Neslihan Karaman (yürütücü), Şener Büyüköztürk, Aysel Esen Çoban Türkan Doğan, Sadegül Akbaba Altun, Figen Çok TÜBİTAK 120000 Figen Çok
European Commission 7th Framework Programme, FP7-SSH-2007-1, Grant Agreement no: 225282, Processes Influencing Democratic Ownership and Participation (PIDOP) awarded to the University of Surrey (UK), University of Liège (Belgium), Masaryk University (Czech Republic), University of Jena (Germany), University of Bologna (Italy), University of Porto (Portugal), Örebro University (Sweden), Ankara University (Turkey) and Queen’s University Belfast (UK). 01.05.2009- 01. 05.2012 FP7 1.500.000 Euro Figen Çok
UNFPA Projesi, Ergenlerin üreme sağlığı ve cinsel gelişiminin okul psikolojik danışmanlar aracılığla geliştirilmesi, 2013, Projede alan uzmanı: Figen Çok UNFPA 100000 Figen Çok
TUBİTAK projesi 112K596, “Türkiye’de okul ikliminin psikolojik değişkenler açısından incelenmesi, 01.04.2013-2015. Figen Çok Proje Danışmanı, Araştırma Grubu: Aslı Bugay (yürütücü), Ece M. Tuna, Müge Ç. Örücü, Petek Aşkar TÜBİTAK 148000 Figen Çok
Lise Öğrencilerinin Gelişimsel ve Travmatik Sorunlarını Çözmeye Yönelik Dinamik Yönelimli Kısa Yoğun Acil Psikojik Danışma Uygulaması TÜBİTAK 1001 Projesi ... Nilüfer Havva Voltan Acar
Hacettepe Üniversitesi’nin Bazı Fakültelerinde okuyan öğrencilerin Şiddet Algılarının Belirlenmesi Ve Yaşam Becerilerinin Geliştirilmesine İlişkin Yaklaşımların uygulanması 2009 Hacettepe Üniversitesi Araştırma Birimi (Proje Yürütücüsü) ... Nilüfer Havva Voltan Acar
Saldırganlık Ve Öfkeyi Azaltma Programının İlköğretim İkinci Kademe Öğrencilerinin (6, 7 ve 8. Sınıf) Saldırganlık Ve Öfke Düzeyleri Üzerindeki Etkisi (Proje Yürütücüsü) 2009 Hacettepe Üniversitesi Bilimsel Araştırmalar Birimi ... Nilüfer Havva Voltan Acar