Yayınlar

Filtrele
A.1.--- (Recent) Scholarly Publications

2015

  • Bugay, A., Aşkar, P., Tuna, E.M. Örücü, M.Ç., Çok, F. (2015). Psychometric Properties of the Turkish Version ofthe School Climate Questionnaire High School Form, Elementary Education Online, 14(1), 311‐322, 2015.DOI: 10.17051/io.2015.46598
  • Çelik Örücü, M., Bugay, A., Tuna, M.E., Çok, F., & Aşkar, F. (2015). Davranış Problemleri Ölçeğinin Lise Öğrencileri için Psikometrik Özelliklerinin İncelenmesi. Anadolu Psikiyatri Dergisi. doi: 10.5455/apd.173180
  • Çelik Örücü, M., Bugay, A., Tuna, M.E., Çok, F., & Aşkar, P. (2015). Davranış Problemleri Ölçeğinin Lise Öğrencileri için Psikometrik Özelliklerinin İncelenmesi. Anadolu Psikiyatri Dergisi. 16,4,337-345, doi: 10.5455/apd.173180 in SCIE