Ana içeriğe atla

Danışma Kurulu Üyeleri

TED Üniversitesi Psikolojik Danışma ve Rehberlik ABD Danışma Kurulu

 

 

 

Prof. Dr. Nilüfer Voltan Acar

 

TED Üniversitesi Eğitim Bilimleri Bölümü

Rehberlik ve Psikolojik Danışma A.B.D.

 

Bölüm ve A.B.D. Başkanı

Prof. Dr. Nilüfer Voltan Acar, 1970 yılında Üsküdar Amerikan Kız Lisesi'nden mezun oldu. 1974 yılında Hacettepe Üniversitesi Sosyal Çalışma Bölümü'nden yüksek lisans derecesi aldı. 1975 yılında Hacettepe Üniversitesi Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Bölümü'nden yüksek lisans derecesi ve aynı zamanda Fulbright Bursu aldı. 1977 yılında Utah Üniversitesi Sosyal Hizmet Enstitüsü'nden Evlilik ve Aile Danışmanlığı ve Vaka Çalışması ağırlıklı uzmanlık derecesini aldı. 1980 yılında Doktora derecesini Hacettepe Üniversitesi Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Programı'ndan almıştır. Aynı yıl Ankara Üniversitesi ve Alman Moreno Enstitüsü işbirliğiyle psikodrama eğitimine başladı. 1993 yılında psikodrama lideri oldu. Ayrıca Uluslararası Gestalt Eğitim Kurumlarından çeşitli Gestalt eğitim gruplarına katıldı. 2004 yılında Gestalt Terapi yeterlik belgesini alarak Gestalt terapisti olmuştur. Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Derneği'nin kurucu üyesidir ve üç dönem boyunca başkanlığını yürütmüştür. 2011-2012 akademik yılı Hacettepe Bilim ödülüne layık görülmüştür. Yeniden Therapötik İletişim adlı kitabı 2015 yılında en çok satanlar ödülüne layık görüldü. Meslektaşıyla birlikte Voltan-Acar Molaei Danışmanlıkta Bütünleştirici Modeli geliştirdi.

 

 

Prof. Dr. Feride Bacanlı

 

Gazi Üniversitesi

Rehberlik ve Psikolojik Danışma A.B.D.

 

Emekli Öğretim Üyesi

 

Dr. Feride Bacanlı Lisans eğitimini Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık programında, yüksek lisans eğitimini Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık programında tamamladı. Doktora eğitimini Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık programında tamamladı. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Ana Bilim Dalında  araştırma görevlisi,(1995-1998), Yrd. Doç. Dr ( 2006-1998), Doçent (2006-2012) ve 2012-2021 yıllarında  Dr.Profesör olarak görev yapmıştır.Psychology Departmentof of  Ohio State Üniversity, Columbus-Ohio, USA’da (1995 Şubat –Ekim)’de misafir araştırmacı ve Counselor Education Department,University of Central Florida, Orlando- Florida, USA’da (2015 Eylül - 2016 Ağustos) misafir öğretim üyesi olarak bulundu. Dr. Feride Bacanlı, lisans ve lisansüstü düzeyde kariyer psikolojik danışma,  psikolojik danışma ve rehberlik ile ilgili teorik ve uygulamalı dersleri, etik ilke ve kurallar dersini öğretmektedir. Çalışma konuları; kariyer ve kişisel kararsızlık, kariyer karar verme güçlükleri, mesleki olgunluk, kariyer uyumluluğu, çok kültürlü kariyer psikolojik danışması, bireysel ve grupla psikolojik danışma ve kariyer psikolojik danışma uygulamaları ve çözüm odaklı kariyer danışmadır. Rehberlik programları, online bilgisayar destekli kariyer rehberliği(OBDKR) ve psiko eğitim programları geliştirme, sosyal duygusal öğrenme becerileridir.Bu çalışma alanlarında teorik ve uygulamalı araştırmalardan oluşan ulusal ve uluslararası makaleler yazmıştır. Türkçe kitaplar ve kitap bölümleri, Uluslar arası kitaplarda bölüm yazarlığı Türkçe ve İngilizce çeviri kitaplarının editörlüklerini yapmıştır. Yüksek lisans ve doktora  tez danışmanlıkları yapmaktadır. Ulusal ve Uluslararası Projeler; Dr. Bacanlı, OBDKR sistemlerinin geliştirildiği ve uygulandığı TÜBİTAK projesinin yürütücülüğünü, Milli Eğitim Bakanlığı'nın sınıf rehberliği programı ve etkinliklerini geliştirme projesinde araştırmacı olarak çalışmıştır.2018 yılında başlayan ve devam eden  22 ülkenin yürütmekte olduğu uluslararası “Connecting Social and Emotional Learning to Professional Development for Educators and Effective Teaching, Boston University(USA) & Padova University (Italy), & World Education Research Association(WERA), Yönetici: Scott V. Solberg, Koordinatörler: Ferrari Lea ve Park Chong” Projesinde Dr.Bacanlı Türkiye için araştırmacı olarak çalışmaktadır..Dr. Feride Bacanlı,ör. Journal of Career Development, J. Career Assessment, International Journal for Educational and Vocational Guidance) ve ulusal Türk dergilerinde hakem olarak çalışmaktadır. Türk Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Derneği, Amerikan Kariyer Gelişimi Derneği (NCDA) ve  Society for Vocational Psychology (SVP)üyesidir.

 

 

 

Prof. Dr. İlhan Yalçın

 

Ankara Üniversitesi

 

Rehberlik ve Psikolojik Danışma A.B.D.

 

Öğretim Üyesi

 

 

 

Ankara Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Fakültesi, Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Anabilim Dalı öğretim üyesidir. Lisans derecesini Hacettepe Üniversitesi Psikolojik Danışma ve Rehberlik programından 2000 yılında almıştır. 2000-2005 yılları arasında Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı kurumlarda psikolojik danışman olarak görev yapmıştır. Hacettepe Üniversitesi Psikolojik Danışma ve Rehberlik programından 2004 yılında yüksek lisans, 2010 yılında doktora derecelerini almıştır. 2007-2008 yıllarında TÜBİTAK bursu ile Amerika Birleşik Devletleri’nde (University of North Carolina at Greensboro) misafir araştırmacı olarak bulunmuştur. Ankara Üniversitesi’nde 2012 yılında yardımcı doçent, 2015 yılında doçent, 2021 yılında ise profesörlük kadrosuna atanmıştır. Ankara Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Fakültesi’nde 2015-2020 yılları arasında dekan yardımcılığı görevinde bulunmuştur. Kasım 2021 tarihinden itibaren Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü müdürlüğü görevini yürütmektedir. Aynı zamanda EPDAD (Öğretmenlik Eğitim Programları Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği) değerlendirici ekiplerinde yer almaktadır. Başlıca akademik ilgi alanları, evlilik ve evlilik öncesi psikolojik danışma, pozitif psikoloji, psikolojik danışma meslek etiği ve grupla psikolojik danışma konuları üzerinedir.

 

 

 

Doç. Dr. Tolga Erdoğan

 

TED Üniversitesi

Eğitim Bilimleri Bölümü

 

Bölüm Başkan Yardımcısı

 

Boğaziçi Üniversitesi İngilizce Öğretmenliği Bölümü’nden 1996 yılında mezun oldu. 1996-2019 yılları arasında ortaöğretim ve yükseköğretim kurumlarında İngilizce öğretmeni ve öğretim elemanı olarak görev yaptı. Yüksek lisans (Dokuz Eylül Üniversitesi, 2006) ve doktora (Hacettepe Üniversitesi, 2012) eğitimlerini Eğitim Programları ve Öğretim alanında tamamladı. 2019 yılında doçentlik derecesini alan Dr. Erdoğan, TED Üniversitesi Eğitim Fakültesi’nde öğretim üyesi olarak görev yapmaktadır. Araştırma ilgi ve alanları arasında program geliştirme ve değerlendirme, yapılandırmacılık, probleme-dayalı öğrenme, öz-düzenleme, öğretme ve öğrenme stratejileri ve yaklaşımları ve ölçme ve değerlendirme bulunmaktadır.

 

 

Uzman Psikolojik Danışman Şenay Avcı

 

TED Ankara Koleji Vakfı Özel Ortaokulu

 

PDR Uzmanı ve Birim Sorumlusu

Şenay Avcı, 1998 yılında Hacettepe Üniversitesi Psikolojik Danışma ve Rehberlik Anabilim Dalı’ndan mezun olmuştur. Hemen ertesi yıl aynı üniversite ve bölümde yüksek lisans programına başlamıştır. 2002 yılında uzmanlık diplomasını almıştır. 1998 yılında TED Ankara Koleji Vakfı Özel İlkokulunda PDR uzmanı olarak göreve başlamıştır. Halen TED Ankara Koleji Vakfı Özel Ortaokulu’nda PDR Uzmanı ve birim sorumlusu olarak görev yapmaktadır.

 

IMG_3972

 

Uzman Psikolojik Danışman Adem Yıldırım

 

Milli Eğitim Bakanlığı Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü

Adem YILDIRIM 1983 yılında Hatay‘da doğmuştur. 2001-2005 yılları arasında Ankara Üniversitesi Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık lisans programını tamamladı. 2016-2019 yılları arasında Gaziantep Üniversitesi Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık yüksek lisans programını psikolojik danışman/rehber öğretmenlerin psikoeğitim programı uygulama, uyarlama ve geliştirme yönelik ölçek geliştirme teziyle tamamladı. 2021 yılında başlayarak Mersin Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsünde Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık doktora programına devam etmektedir. 2006-2011 yılları arasında Rehberlik Araştırma Merkezinde Rehberlik ve Özel Eğitim bölümlerinde bölüm başkanlığı yapmıştır. 2011-2021 yılları arasında Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı okullarda psikolojik danışman olarak görev yapmıştır. 2021 yılından beri Milli Eğitim Bakanlığı Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü’nde görev yapmaktadır. Psikolojik danışman/rehber öğretmenlerin mesleki gelişimini desteklemek için okullarda kariyer psikolojik danışmanlığı ve ergenler için kariyer psikoeğitim programları, rehabilitasyon danışmanlığı konularında programlar hazırlamada görev almaktadır.

Dr. Psikolojik Danışman Nafi Ayköse

 

Büyük Kolej Ortaokulu, Lisesi, Fen Lisesi

 

Okul Müdürü

Dr. Nafi Ayköse, lisans ve yüksek lisans eğitimini Hacettepe Üniversitesi Eğitim Bilimleri Bölümü Psikolojik Danışma ve Rehberlik Anabilim dalında tamamlamış olup, doktora eğitimini ise Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Bölümü Psikolojik Danışma ve Rehberlik Anabilim dalında tamamlamıştır.

 Lisans eğitiminden sonra 1999 yılından itibaren Büyük Kolejde göreve başlamış olup PDR uzmanı, PDR servisi koordinatörlüğü, müdür yardımcılığı görevlerinde bulunmuştur. Şu anda Büyük Kolej Ortaokulu, Lisesi, Fen Lisesi okul müdürlüğü görevini yürütmektedir. 2012-2014 yılları arasında TÜRK PDR-DER yönetim kurulu üyeliği yapmıştır.