Ana içeriğe atla

Danışma Kurulu Üyeleri

 

TED Üniversitesi Psikolojik Danışma ve Rehberlik ABD Danışma Kurulu

 

          

      

 

Prof. Dr. Nilüfer Voltan Acar

 

TED Üniversitesi Eğitim Bilimleri Bölümü

Rehberlik ve Psikolojik Danışma A.B.D.

 

Öğretim Üyesi

Prof. Dr. Nilüfer Voltan Acar, 1970 yılında Üsküdar Amerikan Kız Lisesi'nden mezun oldu. 1974 yılında Hacettepe Üniversitesi Sosyal Çalışma Bölümü'nden yüksek lisans derecesi aldı. 1975 yılında Hacettepe Üniversitesi Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Bölümü'nden yüksek lisans derecesi ve aynı zamanda Fulbright Bursu aldı. 1977 yılında Utah Üniversitesi Sosyal Hizmet Enstitüsü'nden Evlilik ve Aile Danışmanlığı ve Vaka Çalışması ağırlıklı uzmanlık derecesini aldı. 1980 yılında Doktora derecesini Hacettepe Üniversitesi Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Programı'ndan almıştır. Aynı yıl Ankara Üniversitesi ve Alman Moreno Enstitüsü işbirliğiyle psikodrama eğitimine başladı. 1993 yılında psikodrama lideri oldu. Ayrıca Uluslararası Gestalt Eğitim Kurumlarından çeşitli Gestalt eğitim gruplarına katıldı. 2004 yılında Gestalt Terapi yeterlik belgesini alarak Gestalt terapisti olmuştur. Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Derneği'nin kurucu üyesidir ve üç dönem boyunca başkanlığını yürütmüştür. 2011-2012 akademik yılı Hacettepe Bilim ödülüne layık görülmüştür. Yeniden Therapötik İletişim adlı kitabı 2015 yılında en çok satanlar ödülüne layık görüldü. Meslektaşıyla birlikte Voltan-Acar Molaei Danışmanlıkta Bütünleştirici Modeli geliştirdi.

 

       

olcayyilmaz

 

Dr. Olcay Yılmaz 

 

TED Üniversitesi Eğitim Bilimleri Bölümü

Rehberlik ve Psikolojik Danışma A.B.D.

 

Bölüm ve A.B.D. Başkanı

 

Dr. Öğr. Üyesi Olcay Yılmaz 1975 yılında İstanbul’da doğmuştur. Sırasıyla KHO Sistem yönetim bilimleri sistem ve endüstri mühendisliği, Hacettepe Üniversitesi Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık programlarında lisans, yüksek lisans ve doktora eğitimlerini tamamlamıştır. 1997-2012 yıllarında Türk Silahlı Kuvvetleri’nde çeşitli görevler icra etmiş ve ardından 2013-2015 yıllarında Gençlik ve Spor Bakanlığı, SGM Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı’nda Psikolojik Değerlendirme ve Müdahale Birimini yönetmiş, milli takımlar ve elit sporcularla çalışmıştır. Ardından iki yıl boyunca Hacettepe Üniversitesi Kariyer Gelişimi Uygulama ve Araştırma Merkezi’nde kariyer danışmanlığı yapmıştır. 2017-2018 yılları arasında Ufuk Üniversitesi Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Anabilim Dalında yardımcı doçent olarak öğretim üyeliği yapmış, Ufuk, Hacettepe ve TED Üniversitelerinde psikolojik testler, kariyer danışmanlığı ve mesleki rehberlik, psikolojik danışma kuramları gibi çeşitli alan dersleri vermiştir. 2018 yılında TED Üniversitesi Eğitim Fakültesinde göreve başlayan Dr. Öğr. Üyesi Olcay Yılmaz, hâlen Eğitim Bilimleri Bölümü’nde bölüm başkan yardımcısı ve Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Anabilim Dalı’nda Anabilim Dalı Başkanıdır. Dr Olcay Yılmaz 2022 yılında Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Derneği Ankara İl Başkanlığı yapmış ve NICE (Network for Innovation in Career Guidance and Counselling in Europe) üyesidir. Dr Olcay Yılmaz Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisinde DABİS Danışman Bilgi Sistemi, Milli Eğitim Bakanlığı’nda ise mesleki ve teknik eğitimde kariyer danışmanlığı ve mesleki rehberlik kapasitesinin artırılması konularında danışmanlıklar yapmıştır ve yapmaya devam etmektedir. Dr Yılmaz’ın kariyer danışmanlığı, spor psikolojisi, kişilik, ölçme araçları geliştirme ve psikolojik testler konularında çalışmaları, çeşitli makaleleri ve kitap bölümleri bulunmaktadır.

 

 

 

Prof. Dr. İlhan Yalçın

 

Ankara Üniversitesi

 

Rehberlik ve Psikolojik Danışma A.B.D.

 

Öğretim Üyesi

 

 

 

Ankara Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Fakültesi, Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Anabilim Dalı öğretim üyesidir. Lisans derecesini Hacettepe Üniversitesi Psikolojik Danışma ve Rehberlik programından 2000 yılında almıştır. 2000-2005 yılları arasında Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı kurumlarda psikolojik danışman olarak görev yapmıştır. Hacettepe Üniversitesi Psikolojik Danışma ve Rehberlik programından 2004 yılında yüksek lisans, 2010 yılında doktora derecelerini almıştır. 2007-2008 yıllarında TÜBİTAK bursu ile Amerika Birleşik Devletleri’nde (University of North Carolina at Greensboro) misafir araştırmacı olarak bulunmuştur. Ankara Üniversitesi’nde 2012 yılında yardımcı doçent, 2015 yılında doçent, 2021 yılında ise profesörlük kadrosuna atanmıştır. Ankara Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Fakültesi’nde 2015-2020 yılları arasında dekan yardımcılığı görevinde bulunmuştur. Kasım 2021 tarihinden itibaren Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü müdürlüğü görevini yürütmektedir. Aynı zamanda EPDAD (Öğretmenlik Eğitim Programları Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği) değerlendirici ekiplerinde yer almaktadır. Başlıca akademik ilgi alanları, evlilik ve evlilik öncesi psikolojik danışma, pozitif psikoloji, psikolojik danışma meslek etiği ve grupla psikolojik danışma konuları üzerinedir.

 

 

 

 

Uzman Psikolojik Danışman Şenay Avcı

 

TED Ankara Koleji Vakfı Özel Ortaokulu

 

PDR Uzmanı ve Birim Sorumlusu

 

Uzman Psikolojik Danışman Şenay Avcı, 1998 yılında Hacettepe Üniversitesi Psikolojik Danışma ve Rehberlik Anabilim Dalı’ndan mezun olmuştur. Hemen ertesi yıl aynı üniversite ve bölümde yüksek lisans programına başlamıştır. 2002 yılında uzmanlık diplomasını almıştır. 1998 yılında TED Ankara Koleji Vakfı Özel İlkokulunda PDR uzmanı olarak göreve başlamıştır. Halen TED Ankara Koleji Vakfı Özel Ortaokulu’nda PDR Uzmanı ve birim sorumlusu olarak görev yapmaktadır.

 

 

Dr. Psikolojik Danışman Nafi Ayköse

 

Büyük Kolej Ortaokulu, Lisesi, Fen Lisesi

 

Okul Müdürü

Dr. Nafi Ayköse, lisans ve yüksek lisans eğitimini Hacettepe Üniversitesi Eğitim Bilimleri Bölümü Psikolojik Danışma ve Rehberlik Anabilim dalında tamamlamış olup, doktora eğitimini ise Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Bölümü Psikolojik Danışma ve Rehberlik Anabilim dalında tamamlamıştır.

 Lisans eğitiminden sonra 1999 yılından itibaren Büyük Kolejde göreve başlamış olup PDR uzmanı, PDR servisi koordinatörlüğü, müdür yardımcılığı görevlerinde bulunmuştur. Şu anda Büyük Kolej Ortaokulu, Lisesi, Fen Lisesi okul müdürlüğü görevini yürütmektedir. 2012-2014 yılları arasında TÜRK PDR-DER yönetim kurulu üyeliği yapmıştır.

 

 

 

 

Melike Uslu Taş

 

 

Uzman Psikolojik Danışman Melike Uslu Taş

 

Ankara Büyükşehir Belediyesi

 

Kadın Danışma Merkezi ve Sığınmaevi Şefi 

 

 

Uzman Psikolojik Danışman Melike USLU TAŞ, 2016 yılında İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Psikolojik Danışma ve Rehberlik Anabilim Dalı’ndan mezun olmuştur. Lisans eğitimi boyunca Psikolojik Danışmanlık Kulübünün başkan yardımcılığı görevini yürütmüştür. Bu süreçte; alandan hocalarla söyleşilerin organize edilmesi ve kurum ziyaretlerinden sorumlu olmuştur. Lisans eğitiminin ardından Gaziantep Hasan Kalyoncu Üniversitesinde Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik tezli yüksek lisans eğitimini tamamlamıştır. Bu süre zarfında özel bir kurumda lise kademesinde okul psikolojik danışmanı olarak çalışmıştır. 2017 yılında Ankara Büyükşehir Belediyesi Gençlik Çocuk ve Aile Danışmanlık Merkezi’nde çalışmaya başlamıştır. 6 yıl burda görevini sürdürdükten sonra Ankara Büyükşehir Belediyesi Kadın Sığınma Evleri ve Kadın Danışma Birimi Şefliği görevine başlamıştır.

Bununla beraber Türk PDR Derneği’nde 2020-2022 yılları arasında Ankara İl Temsilciliği Basın Yayın Sekreteri olarak görev almıştır. 2022 yılı Eylül ayında yapılan Genel Kurul itibariyle genel merkez yönetim kurulunda teşkilatlanmadan sorumlu genel başkan yardımcısı olarak görevine devam etmektedir.

 

ilmiyeedeplikaya

 

Uzman Psikolojik Danışman İlmiye Edepli Kaya

 

T.C. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı

Uzman Psikolojik Danışman İlmiye Edepli Kaya, lisans eğitimini TED Üniversitesi Eğitim Bilimleri Bölümü Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Anabilim Dalı bölümünde, yüksek lisans eğitimini ise Sakarya Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Madde Bağımlılığı bölümünde tamamlamıştır. Lisans eğitiminden sonra TED Sakarya Koleji’nde göreve başlamış olup şuanda T.C. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’na bağlı Uzman Psikolojik Danışman olarak ihmal, istismar, şiddet vakaları ile töre ve namus cinayetlerinin önlenmesi için görevine devam etmektedir. Ayrıca, Türk PDR-DER Sakarya Şubesi Kadın ve Çocuk Hakları alt komisyonu üyesidir.

 

 

 

     

alperenarslan

 

Psikolojik Danışman/ İnsan Kaynakları Uzmanı  Alperen Arslan

 

Türk PDR Derneği

 

Genel Başkan Yardımcısı

 

 

1999 Ankara doğumlu, ilk, orta ve lise öğrenimini Ankara’da tamamladı. 2022 yılında TED Üniversitesi Rehberlik ve Psikolojik Danışma lisans programından yüksek onur derecesi ile mezun oldu. Aynı yıl TED Üniversitesi’nde Psikolojik Danışma ve Rehberlik Tezli Yüksek Lisans programında yüksek lisansa başladı. Çeşitli etkinliklerin, sempozyumların ve kongrelerin hazırlama sürecinde aktif rol aldı ve Psikolojik Danışman Öğrenci Konseyi’nde (PDOK) 2021-2022 yılları arasında PDOK Basın Yayın Sekreteri olarak bulundu. 11.09.2022 tarihinde yapılan Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Derneği 16. Olağan Seçimli Genel Kurul sonrası Kurumsal İletişim ve Medya'dan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı görevine gelen ARSLAN, Tübitak da sürdürdüğü bursiyerlik görevinden sonra çalışma hayatına uluslararası bir şirkette İnsan Kaynakları Uzmanı olarak devam etmektedir.

 

beyzaduztepe

 

Psikolojik Danışman Beyza Düztepe

 

TED Üniversitesi

 

Mezun Temsilcisi

 

 

 

 

Psikolojik Danışman Beyza Düztepe, 1997 yılında Ankara'da doğmuştur. 2020 yılında TED Üniversitesi Psikolojik Danışma ve Rehberlik Anabilim Dalı'ndan yüksek onur öğrencisi ve bölüm ikincisi olarak mezun olmuştur. Şu anda TED Üniversitesi Psikolojik Danışma ve Rehberlik Anabilim Dalı'nda yüksek lisans eğitimine devam etmektedir. Mezuniyetinden hemen sonra Okul Psikolojik Danışmanı olarak 2 yıl görev almış ve sonrasında TED Üniversitesi bünyesinde Bursiyer Araştırma Görevlisi olarak çalışmaya başlamıştır. Ayrıca, LGS ve YKS öğrencilerine yönelik olarak psikolojik danışmanlık hizmeti sağlamaya devam etmektedir.

 

 

 

 

zeynep

 

Zeynep Yatarkalkmaz

 

TED Üniversitesi

 

Öğrenci Temsilcisi

Zeynep Yatarkalkmaz, 2001 yılında Ankara’da doğmuştur. İlköğretim eğitimini Tevfik İleri Ortaokulu’nda, lise eğitimini Şehit Doğukan Tazegül Anadolu Lisesi’nde tamamlamıştır. 2020 yılında TED Üniversitesi, Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık lisans programında eğitim almaya başlamıştır ve 2. sınıf olarak eğitimine devam etmektedir. 2022-2023 yılları arasında Türk PDR Derneği’nin Öğrenci Konseyi bünyesinde Basın-Yayın Sekreterliği’nde görev almıştır. 15-16-17 Eylül’de Türk PDR Derneği tarafından TED Üniversitesi işbirliği ile düzenlenen 18. Ulusal PDR Öğrencileri Kongresi’nde Düzenleme Kurulu’nda görev almıştır. Özel bir kurumun Psikolojik Danışmanlık biriminde staj yapmaktadır.