Ana içeriğe atla

Eğitim ve Öğrenim

TED Üniversitesi Eğitim Fakültesi’ni diğer üniversitelerin eğitim fakültelerinden ayıran en temel fark, üniversitenin Eğitim Fakültesi bünyesindeki programlarda tüm öğrencilerini liberal eğitim felsefesi geleneği ile yetiştirmesidir. Bu doğrultuda öğrencilere, fiziksel, duygusal, zihinsel, sosyal ve kültürel hayatlarını oluşturan tüm öğeleri ve bu öğeler arasındaki çok boyutlu ilişkileri daha iyi anlamalarını sağlayan ve sorgulayıcı bir düşünme yaklaşımı kazanmalarına olanak veren bir çalışma ortamı sunar. 

TED Üniversitesi RPD lisans programı, bu programdaki derslerin uygulama kredilerini arttırarak yurt içindeki diğer RPD programlarından farklılaşmıştır. RPD adaylarının kaliteli yetişmeleri, sadece kuramsal derslerle sağlanmamakta, aynı zamanda adayların öğretme ve öğrenme süreçlerine etkili bir biçimde katılmalarına olanak verilmektedir. Bu kaliteyi yakalamak için her bir psikolojik danışman adayından, lisans öğrenimleri boyunca bir dizi ders dışı etkinliklere katılması, gözlem ve araştırma yapması, çeşitli uygulama etkinliklerini bizzat gerçekleştirmesi istenmektedir. Bu nedenle psikolojik danışman adayına uygulama yeterliliği kazandırmak için derslere aşamalı olarak artan uygulama etkinlikleri yerleştirilmiştir. 

TED Üniversitesi RPD programının yurt içi programlardan farklılaştığı diğer bir özellik ise zengin bir kültürel altyapının oluşturulması amacıyla, öğrencilerden alan dersleri ile birlikte temel bilimler alanında da her bir disiplinden en az bir ders almalarının istenmesidir. TED Üniversitesi liberal eğitim (liberal arts) anlayışına dayanan, öğrencilerin kendi tercihleri doğrultusunda uzmanlaşmalarına izin veren, bütünleyici (integrative) eğitim felsefesini benimseyen bir müfredata sahiptir. RPD müfredatı, öğrencilerin seminerler hazırlamasına, disiplinlerarası çalışmalar ve araştırmalar yapmasına, bitirme projeleri hazırlamasına (capstone experience) olanak vermektedir. 

TEDÜ’de eğitim dilinin İngilizce olması, öğrencilerin yurt dışı kaynaklarını rahatlıkla takip etmelerini ve bu sayede profesyonel ve kişisel gelişimlerine katkıda bulunmalarını sağlar. Ayrıca öğrenciler yurt dışında Psikolojik Danışman olarak çalışma, lisansüstü eğitim alma ve çeşitli eğitimlere katılma fırsatlarından da TEDÜ İngilizce lisans eğitimi sayesinde daha kolay yararlanabilirler.