Akademik Davranış

Bölümümüz öğretim üyeleri, derslere geciken, devamsızlık yapan, dersle ilgili proje, ödev vb. gibi sorumlulukların takibinde gerekli özeni göstermeyen, dersi dinlemek ve derse katılmaktan çok telefon ya da başka konulara ilgi gösteren ve kopya çekme ve intihal eğilimi içindeki öğrencilere, öğrencilikleri ve  mezuniyetleri sonrasındaki eğitimlerinde ve iş yaşamlarında hiçbir şekilde referans olmamaya karar vermiştir.